Reklamačný poriadok

Úvod Dodanie tovaruReklamačný poriadok

Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

1 Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u výrobcu Dušana Smatanu a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru.

 

2 Ku každému tovaru zakúpenému u výrobcu Dušan Smatana je pri jeho dodaní kupujúcemu priložený (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

 

3 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:

* či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbalujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť)
* či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu
* či fungujú všetky jeho jednotlivé časti

Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).


Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:
Dušan Smatana

Jalovská 75
972 31 Jalovec okres Prievidza

Copyright 2020 - 2024 © Kožený remeň.sk